Arrangementen basisonderwijs

Arrangementen zijn kortdurende begeleidingstrajecten voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben. 

Sinds de Wet van Passend Onderwijs in 2014 vragen scholen met het samenwerkingsverband en ouders arrangementen aan voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan de basisondersteuning van de scholen biedt. In samenspraak worden er afspraken gemaakt over de invulling van het (tijdelijk) arrangement.  

Een arrangement kan gericht zijn op verschillende leergebieden:

  • Vakspecifiek, bijvoorbeeld hulp bij begrijpend lezen. 
  • Taakaanpak/werkhouding, bijvoorbeeld het leren plannen en structureren van het schoolwerk. 
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld over het leren omgaan met zichzelf en de (school)omgeving. 

 

Wil jij als leerkracht, intern begeleider, directeur, samenwerkingsverband, of ouder APOlearn inzetten voor een arrangement of andere begeleiding? Mail of bel mij dan via: apolline@apolearn.nl of 06-31941744.